09/01/2014 - 15:57
0 comment
06/14/2014 - 21:44
0 comment

Հարգելի ծնող,
Ծանոթացեք 2014-2015 ուսումնական տարվա փաստաթղթերին:
Ձեր հարցերը և առաջարկները կարող եք գրել դպրոցի ղեկավարին k.petrosyan@mskh.am հասցեով, զանգահարեք 74.43.80 կամ Ձեր երեխայի հետ համեցեք դպրոց՝ Բաբաջանյան 47/1 :

09/01/2014 - 22:39
0 comment
09/01/2014 - 22:16
0 comment

Աննա Հայրոյան,
Ամալյա Բաբիչ և ընկերներ

09/01/2014 - 22:00
0 comment

Աննա Հայրոայան,
Ամալյա Բաբիչ և ընկերներ

09/01/2014 - 21:41
0 comment

Պատասխանատու՝ Արմինե Մնացականյան և ընկերներ

09/01/2014 - 21:19
0 comment
09/01/2014 - 20:53
0 comment

Летом я отдыхала в селе,в Севане,Анкаване и в Цахкацоре.Природа нашего села очень красиво.Летом  там прохладно.

09/01/2014 - 21:53
0 comment

 Այսօր Ռադիո 6-ի (Ռադիո 5-ը մեծացել է…) լրագրող Նարեկը Կենտրոն հեռուստաալիքի Պետրոս Ղազարյանի «Ուրավագիծ» հաղորդման հյուրն էր:

09/01/2014 - 09:51
0 comment

Սիրելի դասավանդողներ, սովորողներ
Շնորհավորում եմ բոլորիդ նոր ուսումնական տարին: Մաղթում եմ խաղաղ ստեղծագործական տարի: Վայելե՛ք ձեր առավել մեծ ու նոր բարձունքների նվաճման քաղցր հաղթանակները:

Pages

Subscribe to Front page feed