08/25/2016 - 21:02
0 comment

Երբ սովորողն ու ծնողն են ընտրում կրթական ծրագիրը...

08/25/2016 - 21:30
0 comment

Օգոստոսի 26, ուրբաթ

Ծրագիր

08/25/2016 - 16:47
0 comment

 

                  Ֆոտոշարքն ՝ այստեղ

08/25/2016 - 16:27
0 comment

 Այսօրն էլ այսպես անցավ.....

                        Ֆոտոշարքն՝ այստեղ

08/24/2016 - 22:42
0 comment

օգոստոսի 25, հինգշաբթի

ԾՐԱԳԻՐ

08/24/2016 - 23:25
0 comment

 Ճամբարային երրորդ օրը սկսվեց Մարմարյա սրահում առավոտյան պարապմունքով, որի պատասխանատուները Նոր դպրոցի դասավադողներն էին:

08/23/2016 - 20:24
0 comment

Օգոստոսի 24, չորեքշաբթի

Ծրագիր

08/23/2016 - 14:17
0 comment

 11:00` կայքերի ներկայացում, նոր սովորողների համար՝ նոր բլոգներ, միջավայրի բարելավում, լող, ծանոթացում դասավանդողների հետ, անհատական ուսումնական պլան, մասնակիցներ, Նոր դպրոցի «Կրթական պարտեզ»-ի ջոկատ:
Նոր դպրոցի նորեկներ՝
Լալազարյան Գոռ
Բոյաջյան Սիմոն
Փամբուկյան Թիլա
Տեր-Պետրոսյան Վահան

08/22/2016 - 19:27
0 comment

2-4 տարեկաններ

Pages

Subscribe to Front page feed