06/14/2014 - 21:44
0 comment

Հարգելի ծնող,
Ծանոթացեք 2014-2015 ուսումնական տարվա փաստաթղթերին:
Ձեր հարցերը և առաջարկները կարող եք գրել դպրոցի ղեկավարին k.petrosyan@mskh.am հասցեով, զանգահարեք 74.43.80 կամ Ձեր երեխայի հետ համեցեք դպրոց՝ Բաբաջանյան 47/1 :

07/21/2014 - 19:13
0 comment

Նոր դպրոց՝ nor.mskh.am
Ճամբարի կազմակերպիչ՝ Անահիտ Գևորգյան
Հեռ.094771900, 010 74.43.80
Բլոգ՝ anahitgevorgyan77.blogspot.com
Հասցե` Ա.Բաբաջանյան 47/1

07/21/2014 - 00:02
0 comment

Նելի,Արմինե և Ամալյա

07/20/2014 - 18:48
0 comment

Նելի,Արմինե,Ամալյա և ընկերներ

07/20/2014 - 11:57
0 comment

Նոր դպրոց՝ nor.mskh.am
Ճամբարի կազմակերպիչ՝ Անահիտ Գևորգյան
Հեռ.094771900, 010 74.43.80
Բլոգ՝ anahitgevorgyan77.blogspot.com
Հասցե` Ա.Բաբաջանյան 47/1

07/19/2014 - 23:05
0 comment

Նելի,Արմինե և Ամալյա

07/18/2014 - 15:00
0 comment

 Արան պատմում է ծննդյան օրվա և չարաճճի քամու մասին: Լսեք բլոգում:

07/18/2014 - 09:56
0 comment

Նելի,Արմինե և Ամալյա

Pages

Subscribe to Front page feed